سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مثبت اندیشی

درد درمان نکند غصه و غم         رفع زندان ننماید ماتم

بوستان با غم دل زندان است      حبس با شادی دل بستان است

تا توانی بجوانمردی کوش      نخوت و کبر به مردم مفروش